Search
  • W. Brochs-Haukedal

Sosial forretning


Sosial forretningsvirkskomhet, eller ”social business” som det heter på fint er et fenomen som er verd å merke seg. Det har lenge vært en trend blant større og særlig internasjonale virksomheter å investere i aktiviteter som hjelper samfunnets svake. De senere årene har slike tiltak også blitt mer vanlig i mindre og lokale bedrifter. Felles for disse initiativene er at bestemte ressursfattige grupper drar fordel av dem, uten at initiativtaker nødvendigvis får dekket kostnadene. Ferd Sosiale Entreprenører er blant Norges mest kjente eksempler, med bl. a. Pøbel-prosjektet.

Man kan si at hensikten er å etablere ressurskrevende men økonomisk bærekraftig veldedighet basert på kompetanser hentet fra forretningslivet. Forretningsvirksomhet, eller ”business” som er et bedre begrep men dessverre ikke norsk, har vært en formidabel suksess i Vesten. Grunnlaget for dette var internasjonal handel, beskyttelse av privat eiendomsrett og virksomheter som egne juridiske personer. Disse tingene kan føres tilbake til 1600-tallets Europa og har vært utviklet videre siden. Mot denne bakgrunnen er det ganske naturlig at forretningskompetanser også benyttes på områder som tidligere ble regnet som veldedighet.

Dette kommer til syne i en studie av suksesskriteriene for sosiale forretningsmodeller: 1. De er eksklusive i den forstand at segmentet (klientgruppen) er svært presist definert, 2. Høy kvalitet: robust forretningsdrift tilstrebes gjennom organisering, distribusjon og salg, og ikke ved å redusere tilbudets kvaliteter, 3. Utgangspunktet er ikke ens produkter/tjenester, men løsning av klienters problemer. Dette minner mer om av luksusprodusenters fungering enn veldedighet, og er nok en vesentlig motivasjon for å bidra på denne måten: Dyrking av særegne kompetanser og attraktive produkter/tjenester. Det har da også vist seg at slik satsing stimulerer bedrifters innovasjonsevne. I tillegg motiveres ansatte av en arbeidsgiver som faktisk bidrar til å gjøre verden litt bedre.

Vi ser antakeligvis her konturene til en grunnleggende ny måte å tenke verdiskaping og bedriftsutvikling, og som bryter med den snevre og ødeleggende ”kvartalskapitalismen.”

#lifestyle #trends

15 views

©2018 BY PSYCHONOM. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM