Search
  • William Brochs-Haukedal

Motivasjon og motivasjon fru Blom

Updated: Jan 24


MOTIVASJON

Dette med arbeidsmotivasjon skaper fortsatt mye hodebry. Senest i dag (12. februar 2018) var det et innlegg i Dagens Perspektiv om dette: "Høy lønn reduserer innsatsen, og det gjør også lav lønn". Dette kvalifiserer til månedens generalisering, fordi saken er langt mer sammensatt (og som læreboken prøver å informere om. Det viktigste poenget når det gjelder arbeidsmotivasjon er imidlertid at arbeidsinnsats i stor grad er styrt av forventninger, sosialt press, teknologiske føringer og organisatoriske krav. Nå kan man jo kalle slikt for "ytre motivasjon", men da blir motivasjonsbegrepet meningsløst: Definisjonen på motivasjon starter jo også med å presisere at det handler om "Psykologiske prosesser som igangsetter, regulerer og opprettholder atferd" - altså psykologi.Men tilbake til utgangspunktet: Arbeidsinnsats er ofte styrt av føringer og rammer som ikke har noe med psykologi å gjøre. Samlebånd er et godt eksempel, og nyere elektronisk overvåkingsteknologi er et annet. Dermed oppstår problemstillingen om når motivasjon har størst betydning for arbeidsinnsats, og hva som fungerer best i slike situasjoner. Det er her litteraturen om arbeidsmotivasjon har sin besøkelsestid, og i dagens arbeidsliv (i postindustrielle samfunn) har motivasjonslitteraturen størst betydning på autonome arbeidsplasser, hvor initiativ, serviceinnstilling og kreativitet spiller en stor rolle. I disse tilfellene må en tenke minst to tanker på samme tid: Meningsfulle arbeidsoppgaver og selvstendighet ja, men også insentiver og kontroll. Det er ikke tale om enten - eller, men både - og..

#blogging #online

26 views

©2018 BY PSYCHONOM. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM